Om Brannmenn mot kreft

Brannmenn Mot Kreft ble i 2011 etablert som en gruppe av norske brannfolk. Denne gruppen har til nå aktivt jobbet for å begrense kreftrisikoen i brannyrket og jobbet for at de brannfolk som utvikler yrkesbetinget kreft skal anerkjennes for dette og ivaretas på en rettferdig og riktig måte.

Brannmenn Mot Kreft ble den 9/11- 14 formelt stiftet som en forening registrert i Brønnysundregistrene med eget organisasjonsnummer. Foreningen er stiftet for at brannfolk kan jobbe sammen om felles mål uavhengig av fagorganisasjonstilhørighet. Under stiftingsmøtet ble det valgt inn et interimsstyre som skal bygge opp foreningen frem mot første årsmøte.

Brannmenn Mot Kreft samarbeider med Kreftforeningen og andre sentrale aktører. Dette for å øke bevisstheten og kunnskapen om temaet yrkesbetinget kreft i brannyrket både hos arbeidstakere, arbeidsgivere og hos våre politisk valgte aktører.

Brannmenn Mot Kreft jobber for et bedre og mindre risikofylt arbeidsmiljø i brannyrket. For å klare dette er vi avhengig av din støtte og ditt engasjement. Bli medlem og støtt et viktig arbeid!!

Bli medlem og hjelp oss å hjelpe andre!!