Om MinLogg

Min logg er en app som er utviklet for at du som brannmann eller kvinne skal kunne logge dine eksponeringer for brannrøyk, sot, partikler og andre kjemikalier i yrket. Eksponering for disse stoffene kan medføre en rekke ulike kreftsykdommer som utvikles over tid, flere år etter eksponeringen.

MinLogg er utformet slik at eksponering skal kunne logges på en enkel måte. Da blir det mest vesentlige man trenger for å dokumentere eksponeringer gjennom yrkeskarrieren, både fra reelle branner, øvelser og annen eksponering som ikke er direkte relatert til brannslukking logget. Ved å skrive utfyllende tekst kan man også logge andre momenter som ikke er definert som egen avkryssingsboks. MinLogg er din personlige logg, hva du gjør med den, og innholdet, velger du selv.

Hvorfor bruke MinLogg?

Hver gang du logger en eksponering, får du opp en oversikt over alle loggingene du har gjort. Dette vil bevisstgjøre deg om hvor mange eksponeringer du har hatt i forhold til å være brannmannskap, instruktør eller annet. Ved bevisstgjøring av dette får man økt fokus på eksponering og tiltak man kan gjøre for å redusere denne til minimum.

I MinLogg lagres dataene dine i lang tid, slik at de kan hentes frem hvis man en gang man får behov for å dokumentere eksponering gjennom karrieren. Det er derfor viktig at den brukes ved hver eksponering som forekommer.

Eventuelle spørsmål eller tips mottas med takk på www.brannmennmotkreft.no